Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA /

Contacte


   Birou Prenume Nume Funcţia (sfera de activitate) Telefon,
E-mail
Zilele şi orele de audenţă
1001 Valeriu CANŢER Preşedinte al CNAA 29-62-71
marţi, 14:00-16:00
1104 Valeriu DERJANDSCHI Vicepreşedinte al CNAA, conducător al Comisiei de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a CNAA 29-28-26
luni, 14:00-16:00
1101 Veaceslav PERJU Vicepreşedinte al CNAA, conducător al Comisiei de atestare a personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic 29-28-36
luni, 14:00-16:00
1005 Aliona GRATI Secretar ştiinţific al CNAA 21-04-98
marţi, 14:00-16:00

DIRECŢIA DE EVALUARE ŞI ACREDITARE

1106 Vitalie Minciună Şef direcţie 29-46-81
luni-vineri, 8:00-17:00
1100 Liuba Mocanu Şef adjunct direcţie 29-48-62
luni-vineri, 8:00-17:00
1100 Lucia Bileţchi Consultant superior 29-48-62
luni-vineri, 8:00-17:00
1105 Grigore Ungureanu Consultant superior 29-38-98
luni-vineri, 8:00-17:00
1102 Marina Piscenco Consultant 29-46-26
luni-vineri, 8:00-17:00
1100 Elena Cuşca Consultant 22-10-46
luni-vineri, 8:00-17:00
1102 Marcela Groza Specialist superior (recepţionarea dosarelor de acreditare a instituţiilor) 29-46-26
luni-vineri, 8:00-17:00

DIRECŢIA DE ATESTARE

1014 Callo Tatiana Şef direcţie 21-04-30
luni-vineri, 8:00-17:00
1004 CHIRILĂ Tatiana Şef adjunct direcţie 23-24-11
luni-vineri, 8:00-17:00
1010 Victoria Ganea Consultant superior 29-48-63
luni-vineri, 8:00-17:00
1004 Munteanu Teodor Consultant principal 23-24-11
luni-vineri, 8:00-12:00
1117 Constantin Eţco Consultant 29-48-60
luni-vineri, 8:00-12:00
1011 Toderaş Lidia Consultant 29-48-65
luni-vineri, 8:00-17:00
1100 Rotaru Tatiana Consultant 22-10-46
luni-vineri, 8:00-17:00

DIRECŢIA POLITICI ŞI MONITORIZARE DOCTORAT

1003 Gheorghe Cuciureanu Şef direcţie 23-23-06
luni-miercuri, vineri, 8:00-17:00, joi 13.00-17.00
1117 Ion Holban Consultant principal 29-48-60
luni-vineri, 8:00-12:00
1011 Gheorghe Băcioi Consultant superior 29-48-65
luni-vineri, 8:00-12:00
1101 Svetlana Berezovschi Specialist principalt 29-48-62
luni-vineri, 8:00-12:00
1006 Valentina Furtună Specialist principal (cancelaria) 23-78-26
luni-vineri, 8:00-17:00
SECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ ŞI ADMINISTRATIVĂ
1002 Avornic Ana Şef Secţie (contabil-şef) 23-78-04
luni-vineri, 8:00-17:00
1002 Beţco Alexandra Specialist principal 23-78-04
luni-vineri, 8:00-17:00
1012 Mariana Gavril Specialist principal (recepţionarea tezelor şi autoreferatelor în formă electronică) 23-25-35
luni-vineri, 8:00-17:00
1012 Chetroi Vasile Administrator sisteme informaţionale 23-25-35
luni-vineri, 8:00-12:00

SERVICIUL RESURSE UMANE

1015 Leonid Pasenco Consultant 23-25-18
luni-vineri, 8:00-17:00

SERVICIUL SECRETARIAT ŞI DOCUMENTARE

1001 Galinschii Parascovia secretar al conducatorului 29-62-71
luni-vineri, 8:00-17:00


Informaţii ce vizează corectitudinea procesului de acreditare şi atestare le puteţi adresa la telefonele: 23-49-20, 29-28-26, 29-28-36 şi la adresa de e-mail: