Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

TRANSMISIUNE VIDEO ON-LINE a susţinerii tezelor de doctorat, 23.06.2017, ora 13.00; 15.00


Canal 1

23.06.2017, ora 13.00; 15.00
Teza de doctor în Ştiinţe juridice
Tema: Administrarea finanţelor publice locale
Tema: Dreptul fundamental la învățătură în Republica Moldova
Canal 2

Înmânarea diplomelor de conferire a gradelor ştiinţifice de doctor/doctor habilitat,
atestatelor de conferire a titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice din 01.12.2016