Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Focşa Valentin, doctor habilitat, conferenţiar universitarFocşa Valentin, doctor habilitat, conferenţiar universitar


Instituţia:Institul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Abilitare:18 iunie 2009, nr.981
Specialităţi abilitate: 06.02.01 - Ameliorarea şi biotehnologia reproducţiei animalelor

Teze în examinare [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
DH Crearea tipului de ovine Karakul Moldovenesc 06.02.01 UASM membru CSS
consultant
Radionov Vladimir
22.09.2017