Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Manole Tatiana, doctor habilitat, profesor universitarManole Tatiana, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea Tehnică a Moldovei
Abilitare:18 iunie 2009, nr.48
Specialităţi abilitate: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)

Teze în examinare [4]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Rolul instrumentelor fiscale în edificarea economiei de piaţă funcţionale în Republica Moldova 08.00.10 ASEM membru CSS
conducător
Botnari Nadejda
05.06.2017
D Dezvoltarea sferei serviciilor sociale în Republica Moldova 08.00.01 UTM membru CSS
conducător
Cojuhari Andrei
16.06.2017
D Gestiunea și optimizarea resurselor financiare ale întreprinderilor din industria de prelucrare a cărnii 08.00.10 USM membru CSS
conducător
Cobzari Ludmila
22.06.2017
D Gestionarea resurselor financiare ale statului prin sistemul trezorerial 08.00.10 ASEM membru CSS
conducător
Cobzari Ludmila
30.06.2017

Teze aprobate [6]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Aspecte teoretice şi practice privind controlul financiar de stat la nivel micro şi macroeconomic 08.00.10 conducător 23.12.2010
D Egalizarea veniturilor bugetare în structurile administrativ-teritoriale în Republica Moldova 08.00.10 USM conducător 11.02.2010
D Influenţa mecanismului financiar asupra proceselor de gestiune a stabilităţii financiare a întreprinderilor industriale din Republica Moldova 08.00.10 conducător 05.11.2009
D Evaluarea economico – financiară a proiectelor de investiţii în învăţământul preuniversitar de stat 08.00.10 conducător 01.10.2009
D Eficienţa controalelor fiscale şi rolul lor economic 08.00.10 conducător 26.02.2009
D Strategia managementului resurselor umane în administraţia publică 08.00.05 conducător 22.12.2005