Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Aricu Aculina, doctor habilitat, conferenţiar cercetătorAricu Aculina, doctor habilitat, conferenţiar cercetător


Instituţia:Institutul de Chimie al AŞM
Abilitare:2 mai 2006, nr.630
Specialităţi abilitate: 02.00.10 - Chimie bioorganică; chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi

Teze în examinare [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
DH Sinteza Compuşilor Terpenici cu Funcţionalizare Avansată prin Metode Biomimetice 02.00.03 IC membru CSS
consultant
Ungur Nicon
21.09.2017
D Sinteza oxindolilor substituiţi pe baza izatinelor 02.00.03 IC preşedinte CSS
conducător
Macaev Fliur
28.09.2017