Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Evtodiev Igor, doctor habilitat, conferenţiar universitarEvtodiev Igor, doctor habilitat, conferenţiar universitar


Instituţia:Universitatea de Stat din Moldova
Abilitare:31 martie 2011, nr.1123
Specialităţi abilitate: 01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)