Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA /

TezeTeze

În examinare se află 60 teze, inclusiv 52 în examinare la CNAA

În examinare la CŞS [8]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Condiții psihopedagogice și socioculturale în dezvoltarea angajamentului și satisfacției profesionale a profesorilor de coregrafiepedagogie 26.08.2016
13.00.01 - Pedagogie generală
D Debutul procesului de moderniyare a justiţiei naţionaledrept 26.08.2016
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Dezvoltarea managementului impozitelor şi taxelor în administrarea fiscală a agenţilor economici din România după aderare la Uniunea Europeanăeconomie 02.09.2016
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Analiza juridico-penală a infracțiunilor vamale conform legislației Republicii Moldova și a Românieidrept 03.09.2016
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Structura şi semantica neoformaţiilor prefixoidale în limba francezăfilologie 05.09.2016
10.02.05 - Limbi romanice (cu indicarea limbii concrete)
în examinare la CŞS [] [8]

În examinare la CNAA [52]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Impactul factorului imun asupra manifestãrilor particularitãþilor clinico-evolutive în maladiile cronice intestinale la copiimedicină 22.07.2016
14.00.09 - Pediatrie
D Impactul remediului BioR asupra statusului pro - antioxidant la pui broiler şi prepeliţemedicină veterinară 20.07.2016
16.00.01 - Terapie veterinara
DH Particularităţi de diagnostic şi perspective terapeutice în cazul copiilor cu tulburări reziduale ale sistemului nervos centralmedicină 15.07.2016
14.00.13 - Neurologie
D Rolul autorităților publice în realizarea funcţiei administrative a statuluidrept 13.07.2016
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Dezvoltarea instituției cetățeniei în România și Republica Moldovadrept 13.07.2016
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
în examinare la CNAA [] [52]