Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Aspecte stereochimice ale compuşilor cobaltului cu monoetanolamina


Autor: Cotovaia Aliona
Gradul:doctor în chimie
Specialitatea: 02.00.01 - Chimie anorganică
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Aurelian Gulea
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 septembrie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 octombrie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document1.49 Mb / în română

Teza

CZU 541.49 + 546.87 +546.73’56

Adobe PDF document 3.48 Mb / în română
125 pagini


Cuvinte Cheie

compuşi complecşi, stereochimie, proces de izomerizare mer ↔ fac, cobalt, monoetanolamină, formă moleculară şi deprotonată a ligandului.

Adnotare

Lucrarea este dedicată studiului influenţei mediului de reacţie asupra compoziţiei şi stereochimiei compuşilor complecşi ai cobaltului cu monoetanoamina. Prin diferite metode cunoscute şi perfecţionate au fost obţinuţi şi identificaţi 17 compuşi coordinativi izomerici (fac- şi mer-) de tip tris noi ai cobaltului cu acest ligand. Veridicitatea rezultatelor obţinute (compoziţia, proprietăţile fizico-chimice, structura) se bazează pe investigarea cu mai multe metode contemporane de studiu: termogravimetria, spectroscopia IR şi RMN 1H, 13C, 59Co, tehnicile bidimensionale COSY şi HETCOR. În baza analizei cu raze X au fost determinate şi caracterizate structurile cristaline pentru 13 compuşi sintetizaţi. A fost stabilit, că modul de coordinare al monoetanolaminei la atomul de cobalt, compoziţia şi stereochimia compusului obţinut, sunt în mare măsură dependente de condiţiile de sinteză: natura anionului sării iniţiale de CoII, temperatură, solvent, mediul de reacţie.

În baza investigaţiilor cu aplicarea metodei de rezonanţă magnetică nucleară cobalt-59 pentru studiul soluţiilor apoase de tris-β-aminoetanolat de cobalt(III) s-a propus mecanismul disociativ al procesului de izomerizare mer → fac. Studiul comparativ al configuraţiei compuşilor sintetizaţi în stare solidă (raze X) şi în soluţii (2D RMN COSY şi HETCOR) a arătat, că coordinarea monoetanolaminei în formă moleculară duce la mărirea considerabilă a vitezei procesului de izomerizare fac ↔ mer şi deplasarea echilibrului spre formarea izomerului mer-.

Studiul activităţii biologice a compuşilor obţinuţi a arătat, că compusul {[Co(Hetm)3][Co(etm)3]}2(SO4)3⋅8H2O contribuie la o majorare semnificativă a productivităţii cianobacteriei Spirulina platensis în limite mici de concentraţie, iar mediul de cultură pentru propionibacteria Freudenreichii s.s. shermanii, care include compusul complex fac- [Co(Hetm)3](NO3)3 în calitate de sursă de cobalt asigură un nivel înalt al productivităţii culturii.

Rezultatele prezentate în lucrare au constituit obiectul a 8 articole ştiinţifice, 6 teze la diferite conferinţe locale şi internaţionale şi un brevet de invenţie.

Cuprins


CAPITOLUL 1. Reviul literaturii
 • 1.1. Compuşii coordinativi ai cobaltului(III) cu aminoalcooli
  • 1.1.1. Compuşii complecşi ai cobaltului(III) cu monoetanolamină.
  • 1.1.2. Reacţii de substituţie în tris-β-aminoetanolatul de cobalt(III)
  • 1.1.3. Compuşii complecşi ai cobaltului(III) cu etilendiamină şi 2-aminoetanol sau 3- aminopropanol
  • 1.1.4. Compuşii complecşi ai cobaltului(III) cu di- şi trietanolamină.
  • 1.1.5. Proprietăţile acide ale etanolaminelor coordinate în compuşii complecşi ai cobaltului(III)
 • 1.2. Mecanisme de izomerizare mer ↔ fac în compuşii de tip tris-chelat
 • 1.3. Spectroscopia de rezonanţă magnetică nucleară cobalt-59 – ca metodă de studiu a compuşilor coordinativi ai cobaltului în soluţii
 • REZULTATE ŞI DISCUŢII

CAPITOLUL 2. Studii privind sinteza, proprietăţile şi structura compuşilor coordinativi ai cobaltului(III) cu monoetanolamina
 • 2.1. Noi modificaţii cristaline ale tris-β-aminoetanolatului de cobalt(III)
 • 2.2. Compuşi complecşi ai cobaltului(III), ce conţin monoetanolamină în formă moleculară şi monoanionul ei
 • 2.3. Compuşi complecşi trinucleari ai cobaltului în stare de oxidare +2, +3 cu monoetanolamina.
 • 2.4. Produşi de interacţiune ai tris-β-aminoetanolatului de cobalt(III) cu unii acizi minerali şi organici.

CAPITOLUL 3. Studiul compuşilor coordinativi ai cobaltului(III) cu monoetanolamina în soluţii cu metoda RMN multinucleară.
 • 3.1. Studiul modificaţiilor cristaline ale tris-β-aminoetanolatului de cobalt(III)
  • 3.1.1. Cinetica procesului de izomerizare mer ↔ fac în tris-β-aminoetanolatul de cobalt(III)
  • 3.1.2. Mecanismul procesului de izomerizare mer ↔ fac în tris- β-aminoetanolatul de cobalt(III).
 • 3.2. Studiul compuşilor complecşi ai cobaltului(III), ce conţin monoetanolamină în formă moleculară şi monoanionul ei

CAPITOLUL 4. Proprietăţi utile ale aminoetanolaţilor cercetaţi
 • 4.1. Efectul stimulator al compuşilor compleşi ai cobaltului cu monoetanolamina asupra productivităţii cianobacteriei Spirulina platensis şi propionibacteriei Freudenreichii s.s. shermanii.
 • 4.2. Efectul stimulator al compuşilor compleşi ai cobaltului cu monoetanolamina asupra capacităţii de germinare a seminţelor de fasole Faseolus vulgaris L.
 • PARTEA EXPERIMENTALĂ

CAPITOLUL 5. Metode de sinteză şi analiză
 • 5.1. Sinteza compuşilor coordinativi
 • 5.2. Metode de analiză fizică şi fizico-chimică
 • 5.3. Condiţiile de cultivare ale cianobacteriei Spirulina platensis şi propionibacteriei
 • Freudenreichii s.s. shermanii
 • 5.4. Condiţiile de germinare a seminţelor de fasole Faseolus vulgaris L
 • SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE