Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2008 / martie /

Particularităţi ale cercetării locului faptei în cazul investigării infracţiunilor săvârşite prin folosirea armelor de foc şi a materiilor explozive


Autor: Ana Ploscă
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Nicolae Văduva
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 21 martie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 septembrie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.30 Mb / în română

Teza

CZU 343.147:623.4 (043,2) 135. P.72

Adobe PDF document 5.29 Mb / în română
222 pagini

Cuvinte Cheie

direcţii ale investigării criminalistice, locul faptei, operaţiuni cu arme şi muniţii, uz de armă, materiale explozive, explozie, postexplozie, permis de armă, expertiză, urmele împuşcăturii, leziuni specifice împuşcării

Adnotare

Pentru obţinerea şi punerea în valoare a probelor într-un proces penal sunt necesare anumite activităţi procesuale, operaţiuni legale pentru descoperirea lor, adică mijloace de probă, în mod deosebit, dar şi procedee probatorii în special cercetarea locului faptei. Investigarea locului faptei, în cazurile săvârşirii infracţiunei prin folosirea armelor de foc sau a materiilor explozive, prezintă o importanţă deosebită, deoarece prin intermediul ei se trasează calea spre informaţia certă sau îndoielnică, principală sau secundară, completă sau parţială, se descoperă urmele infracţiunii şi mijloacele acesteia, se fixează şi se ridică în vederea examinării lor, arme, muniţii sau materiale pentru examinare în laboratoare de către specialişti şi experţi. Aceiaşi investigaţie la locul faptei stabileşte existenţa sau inexistenţa faptei ce formează obiectul cauzei, gradul de vinovăţie şi contribuţia fiecărei părţi la săvârşirea faptei.

Prin prezenta lucrare ne-am străduit, să aducem în atenţie şi să punem în discuţie una dintre principalele şi multiplele probleme care privesc teoria şi practica judiciară, respectiv cercetarea locului faptei, cu accent pe particularităţile acestei activităţi în cazul infracţiunilor săvârşite prin folosirea armelor de foc şi a materiilor explozive.

Atât literatura de specialitate cât şi practica judiciară au statuat că cercetarea locului faptei presupune respectarea unor cerinţe, a unor reguli tactice care îşi au aplicabilitate pe tot parcursul executării acestei activităţi, fiind de natură să asigure buna organizare şi desfăşurare a acesteia în conformitate cu principiile generale ale tacticii criminalistice.

Din cercetările efectuate şi din studiul unui număr însemnat de dosare, precum şi în urma interviurilor cu diverşi specialişti am ajuns la concluzia că în cazul infracţiunilor săvârşite prin folosirea armelor de foc sau a materii lor explozive trebuiesc respectate următoarele reguli tactice:

Efectuarea cercetării locului faptei în mod defectuos şi folosirea necorespunzătoare a tehnicii criminalistice va îngreuna identificarea făptuitorului sau făptuitorilor şi va influenţa negativ soluţionarea unor astfel de cazuri. Cu atât mai mult în cazul infracţiunilor săvârşite prin folosirea armelor de foc sau a materiilor explozive, fapte care produc o multitudine de urme specifice, aşa cum am prezentat în disertaţie.

Pentru realizarea unei cercetări de calitate şi la standardele actuale se impune şi o bună specializare, o bună pregătire profesională a membrilor echipei de cercetare indiferent că aceştia sunt poliţişti, procurori, medici-legişti sau alţi specialişti.

Cuprins


CAPITOLUL I. Reglementarea juridică a deţinerii armelor de foc şi a materiilor explozive în România şi Republica Moldova
 • Secţiunea I. Scurt istoric
 • Secţiunea II. Unele consideraţii referitoare la semnificaţia socio-economică a infracţiunilor ce privesc regimul armelor, muniţiilor şi a materiilor explozive
 • Secţiunea III. Modul de reglementare juridică a infracţiunilor săvârşite prin folosirea armelor de foc sau a materiilor explozive în România şi Republica Moldova

CAPITOLUL II. Caracteristica criminalistică a armelor de foc, a materiilor explozive şi a urmelor acestora
 • Secţiunea I. Noţiunea şi clasificarea criminalistică a armelor de foc,a muniţiilor şi a materiilor explozive
 • Secţiunea II. Caracteristica generală a urmelor de împuşcătură şi a materiilor explozive rămase la faţa locului
 • Secţiunea III. Circumstanţele ce urmează a fi stabilite cu prilejul cercetării la faţa locului în cazurile săvârşirii infracţiunilor cu aplicarea armelor de foc şi a materiilor explozive.

CAPITOLUL III. Aspecte procesuale, tactice şi tehnico-criminalistice de cercetare a locului faptei, a armelor de foc, materiilor explozive şi urmelor acestora
 • Secţiunea I. Generalităţi privind cercetarea locului faptei
  • 3.1.1. Aspecte procesual-penale ale cercetării la faţa locului
  • 3.1.2. Principii şi reguli tactico-criminalistice de efectuare a cercetării locului faptei
  • 3.1.3. Procedee tactice şi mijloace tehnice criminalistice aplicate în cadrul cercetării la faţa locului
 • Secţiunea II. Cercetarea locului faptei în cazul infracţiunilor săvârşite prin folosirea armelor de foc
  • 3.2.1. Cadrul tactic general al cercetării locului faptei în astfel de cazuri.
  • 3.2.2. Particularităţi tehnico-criminalistice şi algoritmul examinării armelor de foc la locul descoperirii lor
 • Secţiunea III. Cercetarea locului faptei în cazul infracţiunilor săvârşite prin folosirea materiilor explozive
  • 3.3.1. Consideraţii tactice criminalistice preliminare
  • 3.3.2. Particularităţi organizatorice, tehnologice de cercetare şi interpretare a materiilor explozive la locul faptei